نوع نشریه : علمی تخصصی

شاپاچاپی:

صاحب امتیاز:پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر فاطمه طباطبائی

سردبیر: دکتر فاطمه طباطبائی

مدیر اجرایی: دکتر سید محمود صادقی

تلفن: 02151085501

فکس: 55235661

آدرس: تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 628

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 1-142 

هفت وادی تا رهایی ( با درنگ بر آراء عطار در منطق‌الطیر)

صفحه 71-91

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محبعلی آبسالان؛ محمد نصیری