اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله نشریه پژوهش های عرفانی

به اطلاع کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه عرفان (کلیه گرایش ها) می رساند این دوفصلنامه آماده پذیرش مقالات شما فرهیختگان عزیز است. جهت ارسال مقاله لطفا ابتدا ثبت نام نمایید.

مطالعه بیشتر