فراخوان مقاله نشریه پژوهش های عرفانی

فراخوان مقاله نشریه پژوهش های عرفانی

به اطلاع کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه عرفان (کلیه گرایش ها) می رساند این دوفصلنامه آماده پذیرش مقالات شما فرهیختگان عزیز است.

جهت ارسال مقاله لطفا ابتدا ثبت نام نمایید.