کلیدواژه‌ها = معرفت
بررسی رویکرد معرفتی ابن‌عربی و امام خمینی به عقل در ساحت عرفان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 93-116

هادی وکیلی؛ عباس رجبی گوندره


مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی