کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 2
1. مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی


2. سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-48

شکرالله پورالخاص؛ بهروز مهری