کلیدواژه‌ها = عقل
بررسی رویکرد معرفتی ابن‌عربی و امام خمینی به عقل در ساحت عرفان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 93-116

هادی وکیلی؛ عباس رجبی گوندره