کلیدواژه‌ها = امیرخسرو دهلوی
بررسی باورهای هندویی در مکاتیب عبدالله قطب‌‌بن‌محیی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 45-69

فیاض قرائی؛ محمدجواد ناسک جهرمی