کلیدواژه‌ها = زخارف دنیوی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عرفانی آیة 89 شورة شعراء و «قلب سلیم» و تطبیق آن بر سیر انفسی عارف

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

آیلار ملکی؛ رضا حسینی فر