کلیدواژه‌ها = آفاق و انفس
تعداد مقالات: 1
1. قیامت در عرفان (قیامت آفاقی و انفسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-104

اکرم فقهی نجف آبادی؛ فاطمه طباطبایی