کلیدواژه‌ها = اخلاق
تعداد مقالات: 2
1. مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی


2. فطرت اصیل آدمی و ارتباط آن با اخلاق از دیدگاه امام خمینی و آبراهام مزلو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-141

هادی وکیلی؛ آیلار ملکی