کلیدواژه‌ها = فنا
هفت وادی تا رهایی ( با درنگ بر آراء عطار در منطق‌الطیر)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 71-91

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محبعلی آبسالان؛ محمد نصیری


قیامت در عرفان (قیامت آفاقی و انفسی)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 87-104

اکرم فقهی نجف آبادی؛ فاطمه طباطبایی