نویسنده = ���������������� ������������
هفت وادی تا رهایی ( با درنگ بر آراء عطار در منطق‌الطیر)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 71-91

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محبعلی آبسالان؛ محمد نصیری