نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی به طرح نظریه روح معنا به عنوان رهیافتی در زبان عرفان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-44

زینب خداداد؛ هادی وکیلی


2. روش‌شناسی و تحلیل و نقد دیدگاه فریتس مایر دربارة عوامل تعدد فرق تصوف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-110

زینب خداداد؛ حسن مهدی پور