نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی تناسخ در معنویت برای کودکان سبک کارن برگ، با تکیه بر آرای ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

زینب برخورداری؛ سوده جعفری