نویسنده = آیلار ملکی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عرفانی آیة 89 شورة شعراء و «قلب سلیم» و تطبیق آن بر سیر انفسی عارف

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

آیلار ملکی؛ رضا حسینی فر


2. فطرت اصیل آدمی و ارتباط آن با اخلاق از دیدگاه امام خمینی و آبراهام مزلو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-141

هادی وکیلی؛ آیلار ملکی