نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی به طرح نظریه روح معنا به عنوان رهیافتی در زبان عرفان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-44

زینب خداداد؛ هادی وکیلی


2. فطرت اصیل آدمی و ارتباط آن با اخلاق از دیدگاه امام خمینی و آبراهام مزلو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-141

هادی وکیلی؛ آیلار ملکی