نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-48

شکرالله پورالخاص؛ بهروز مهری