نویسنده = شکرالله پورالخاص
سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-48

شکرالله پورالخاص؛ بهروز مهری