نوع نشریه :

شاپاچاپی:

صاحب امتیاز:پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر فاطمه طباطبائی

سردبیر: دکتر فاطمه طباطبائی

مدیر اجرایی: مهدی امینی

تلفن: 02151085023

فکس: 55235661

آدرس: تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 707

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-134 

4. عوامل رستن از خیال در سلوک عرفانی در آثار جلال‌الدّین مولوی

صفحه 73-91

عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ سید حامد حسینی